บริการจัดการอาคาร: รู้เท่าทัน ไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันยังไง ไม่ให้เกิดกับบ้านเรา

บริการจัดการอาคาร: รู้เท่าทัน ไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันยังไง ไม่ให้เกิดกับบ้านเรา ไฟฟ้าลัดวงจร สาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้บ้านอยู่บ่อยๆ แล้วรู้หรือไม่ว่า อะไรที่เป็นต้นเหตุทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ แล้วจะมีวิธีป้องกันอย่างไร เพื่อให้บ้านของคุณปลอดภัยจากอัคคีภัย

รู้หรือไม่ ไฟฟ้าลัดวงจรคืออะไร ?

ไฟฟ้าลัดวงตร คือ การที่จุด 2 จุด ในวงจรไฟฟ้าหรือส่วนของวงจรไฟฟ้าซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน มาแตะหรือสัมผัสกัน หรือมตัวนำซึ่งมีค่าความต้านทานต่ำ ๆ มาสัมผัสกันระหว่าง 2 จุดนั้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลระหว่าง 2 จุด นั้นจำนวนมาก (เกิดการถ่ายเทพลังงานกัน) เรียกว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จะทำให้เกิดความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ฉนวนไฟฟ้าเกิดการหลอมละลาย กลายเป็นแหล่งเกิดเพลิงไหม้ได้นั่นเอง
สาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร

สาเหตุที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

– เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด: เครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งาน หรือใช้งานนานเกินไป อาจทำให้ส่วนประกอบภายในอาจชำรุดได้ และทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในที่สุด
– การใช้งานเครื่องใช้ที่ไม่ถูกวิธี: การใช้งานเกินกำลังเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือใช้งานต่อเนื่องนานเกินไป จนทำให้เกิดความร้อนมาก โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขดลวดตัวนำ เพราะลวดตัวนำอาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในอุปกรณ์ได้
– เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้: การเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ หรือลืมทิ้งไว้ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นตัวนำความร้อนอย่าง กาน้ำร้อน เตารีด กะทะไฟฟ้า อาจทำให้เกิดความร้อนมากจนฉนวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ได้
– การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน: เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกปลอมแปลง หรือลอกเลียนแบบมา เมื่อใช้งานอาจมีโอกาสที่ทำให้ระบบไฟฟ้าภายในเกิดการชำรุดได้ง่าย และเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในที่สุด

สาเหตุที่เกิดจากสายไฟฟ้า

1. ฉนวนไฟฟ้าชำรุดหรือเสื่อมสภาพ: การที่ฉนวนหุ้มสายไฟฉีกขาด เทปพันสายไฟไม่แน่นหนา ทำให้ไม่สามารถหุ้มลวดทองแดงไว้ได้ทั้งหมด ส่งผลให้จุดต่างๆ ในวงจนมาเข้าใกล้กัน เกิดการสัมผัสหรือเสียดสีกันโดยไม่ได้ตั้งใจ จนเกิดเป็นไฟฟ้าลัดวงจรในที่สุด

2. จุดต่อสายไฟฟ้าไม่แน่น หรือไม่สะอาด: จุดต่อที่ไม่มีการพันฉนวนป้องกัน เมื่อใช้งานจนเกิดความร้อนตรงจุดต่อ เมื่อใช้งานนานๆ ความร้อนก็จะเกิดการสะสมจนทำให้ฉนวนของสายไฟฟ้าหรือจุดต่อชำรุดและเสื่อมสภาพได้

3. ใช้กระแสไฟฟ้าเกิดขนาดสายไฟฟ้า หรือต่อไฟในจุดเดียวกันนำไปใช้ในหลายๆจุด ทำให้เกิดความร้อนสะสม และทำให้ฉนวนที่หุ้มสายเกิดการชำรุดได้ง่าย ในทางตรงข้ามกันการใช้สายไฟฟ้าขนาดเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับภาระทางไหห้าหรือ โหลดที่จ่ายกระแสไฟฟ้าก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

4. ใช้สายไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน: อาจทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพเร็ว และชำรุดไว

สาเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

สาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร

– แผงสวิตซ์ที่มีจุดต่อเข้าปลายสายจำนวนมาก การต่อเข้าปลายสายอาจไม่แน่นหรือหน้าสัมผัสไม่ดี อาจทำให้เกิดความร้อนสะสมจนทำให้ฉนวนชำรุดได้
– การใช้งานเต้ารับที่แตกชำรุด เป็นปัจจัยในการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วระหว่างขาของเต้ารับหรือเต้าเสียบ หรือเกิดการรั่วลงดินที่เต้ารับ เป็นเหตุให้เกิดความร้อน เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ ก็อาจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
– สวิตซ์ไฟฟ้าที่มีหน้าสัมผัสหลวม จะทำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นที่หน้าสัมผัส หรือเกิดการอาร์คขึ้น จนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

วิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

– ระมัดระวังสายไฟเก่า หากสายไฟภายในบ้านเก่า กรอบ หรือมีรอยฉีกขาด ให้เลิกใช้งานทันทีเลือกขนาดสายไฟในบ้านให้เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้สายไฟที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีตรา มอก. ควรคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าราคาที่ถูก เพราะอาจส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตได้
– ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ฟ้าอยู่เสมอ ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณมีอาการติด ๆ ดับ ๆ สายไฟฉีกขาด มีควัน หรือมีกลิ่นไหม้ขณะใช้งาน ต้องงดใช้งานทันที ควรซื้อเครื่องใหม่มาแทน